CV

Profiili                                            ’

Heikki Sairanen (tekn. kand.) on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansan erityisavustaja. Aiemmin Sairanen on toiminut mm. eduskunta-avustajana ja opetusteknologian tutkijana.

Koulutus                                       

2000 – 2003                                   Mäntän lukio

2003 –                                             Tampereen teknillinen yliopisto, teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma, matematiikan painotus, suorittanut pedagogiset opinnot

Työhistoria

2007 – 2008                                   Arch Red Oy:ssa ohjelmoijana. Työ sisälsi PHP-ohjelmointia sekä tietokantojen käsittelyä.

2008 – 2009                                   Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos. Työ sisälsi työskentelyä matematiikkaan liittyvien opetussovellusten parissa.

2009                                                 Kesätyönä tutkimusmateriaalin käsittelyä, työnantajana toimi tutkija Antti Syvänen.

2010                                                 Toimi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajana. Työ sisälsi poliittista vaikuttamista ja esimiestehtäviä.

2009 – 2011                                            Projektitutkijana Tampereen yliopiston TRIM –tutkimuskeskuksessa hankkeessa Opetusteknologia koulun arjessa.

2011 – 2012                                            Siviilipalvelus Tampereen yliopiston TRIM -tutkimuskeskuksessa osallistui hankkeseen Opetusteknologisen ekosysteemin kartoitin (Opeka)

2011 – 2015                                           Opeka-projekti: Projektissa luotiin Suomen merkittävin opetusteknologiaan liittyvä johtamisen väline, jota on kevääseen 2017 mennessä käyttänyt yli 30 000 opettajaa. Osallistui kaikkiin osiin hankkeen suunnittelua, toteutusta ja tutkimusta.

2014                                           Kinoste-projekti – Opeka-projektia laajennettiin kirjastojen suuntaan.

2015                                           Oppika-projekti – Opeka-projektia täydennettiin oppilaskyselyn suuntaan.

2015 (marraskuu) – 2017 (heinäkuu)                                       Ozan Yanarin eduskunta-avustaja

2017 (elokuu) –  Helsingin apulaispormestari Sanna Vesikansan erityisavustaja

Poliittisia  julkaisuja

Avoin vihreä talous, 2012 – Yhdessä Jaakko Stenhällin kanssa kirjoitettu kirja, jossa käsitellään vihreää talouspolitiikkaa laajasti ja yksityiskohtia kaihtamatta.

Tutkimukseen liittyviä julkaisuja

Sairanen, H. & Syvänen, A. 2010. Vain vahvat selviytyvät? Mobiiliopiskelu- ja sisällöntuotantokäytännöt oppimisympäristöekosysteemin tulokaslajina. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto, s. 111–117.

Sairanen, H., Syvänen, A., Vuorinen, M., Vainio, J., Viteli, J. 2011. Mobiili sisällöntuotanto esiopetuksessa ja perusasteen alaluokilla – suosituksia ja havaintoja teknisestä toteutuksesta. Opetusteknologia koulun arjessa. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.), s. 209-220.

Sairanen, H. & Syvänen, A. 2011. Mobiilin sisällöntuotannon tuottamat muutokset opetusteknologisessa ekosysteemissä. Teoksessa J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 9:Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto, s. 29-35.

Syvänen, A., Vainio, J., Sairanen, H. & Viteli, J.: Mobiilisti tuotetun sisällön jakamisella kohti joustavaa oppimista opettajakoulutuksessa ja koulussa. Opetusteknologia koulun arjessa II. Teoksessa Kankaanranta, M. & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.), s. 187 – 200

Sairanen, H., Syvänen, A., Vainio, J., Vuorinen, M., Viteli, J.: Mobiilin sisältötuotannon kokemuksia ja näkemyksiä esi- ja alkuopetuksessa. Opetusteknologia koulun arjessa II. Teoksessa Kankaanranta, M. & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.), s. 201 – 212

Tanhua-Piiroinen, E., Viteli, J., Syvänen, A., Vuorio, J., Hintikka, K. A., & Sairanen, H. (2016). Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanne ja opettajien valmiudet hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä.

Poliittisia luottamustoimia

Vihreät

 • 2009-2011 tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen, tekijänoikeustyöryhmän jäsen
 • 2009-2013 puoluevaltuuskunnan jäsen
 • 2011-2012 periaateohjelmatyöryhmä jäsen
 • 2011-2013 talouskonsultaatiotyöryhmän jäsen
 • 2013-2014 poliittisen ohjelman työryhmän jäsen
 • 2014 -2015 talouspoliittisen työryhmän jäsen
 • 2013 -2017 puoluehallituksen jäsen
 • 2017- talous- ja työllisyystyöryhmän puheenjohtaja

Vihreät nuoret ja opiskelijoiden liitto ry – ViNO

 • 2007 opiskelijavaltuuskunnan jäsen
 • 2008 joukkoliikennetyöryhmän pj
 • 2009 hallituksen jäsen, talouspoliittisen työryhmän ja tietoyhteiskuntatyöryhmän pj
 • 2010 ViNOn puheenjohtaja

Tampereen Vihreät

 •  2012 hallituksen jäsen

Tampereen vihreät nuoret – Virnu ry

 • 2007 hallituksen jäsen
 • 2008 vara-pj
 • 2009 hallituksen jäsen

Muita tehtäviä

Vihreä Lanka

 • 2017  Hallituksen jäsen

Finnish Overseas Consultants Ltd.

 • 2017  Tekes-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Harrastuksia

 • 2001 – 2005 Osallistui Iter Vehemens ad Necem -pelin suunnitteluun ja ohjelmointiin
 • 2016 -2017 Vihreä särmiö -podcastin ideointi, toteutus,  juontaminen, editointi

Yhteystiedot lyhyesti

Sähköposti: heikki.sairanen@gmail.com

Puhelin: 045-3579212

LinkedIn