Aihearkisto: opintoraha

Opintorahan korjausliike

Nykyisin tavanomainen opiskelija saa 298 euroa, tuloraja on 660 euroa kuukaudessa joka tarkastetaan vuosittain ja opintopisteitä on kerättävä noin 4,5 kuukautta kohti (*). Tämän lisäksi opiskelija saa asumislisää 80 % aina 252 euroon asti. Tämä on noin 200 euroa, koska väitän aika suuren osan opiskelijoista maksavan enemmän vuokraa kuin 252 euroa (**). Yhteensä opiskelija saa siis noin 500 euroa (***).

Seuraava on hyvin epätäydellinen ehdotukseni opintorahan korjaamiseksi.

Mallissani opiskelija valitsee kummaksi itsensä lukee: täysipäiväiseksi opiskeiljaksi vai puolipäiväiseksi opiskelijaksi.

Täysipäiväisen opiskelija

  • Nykyistä opintorahaa korkeampi opintoraha (esim 450 euroa)
  • Alempi tuloraja (esim. 200 e/kk)
  • Korkeampi opintopisteraja (esim 6 op / kk)
  • Nykyinen asumislisä (maksimissaan noin 200 e)

Puolipäiväinen opiskelija

  • Nykyistä opintorahaa lievästi matalampi opintoraha (esim 250 euroa)
  • Korkeampi tuloraja (esim 1000 e /kk)
  • Lievästi matalampi opintopisteraja (4 op/kk)
  • Nykyinen asumislisä (maksimissaan noin 200 e)

Mallini ongelma on se, että opiskelija ei voisi aivan vapaasti vaihtaa järjestelmästä toiseen, sillä muuten järjestelmän kanssa olisi helppo pelata. Esimerkiksi paljon töissä käyvän kannattaisi ehkä olla täysipäiväinen opiskelija 2 kuukautta vuodessa, koska tämä sattuisi sopimaan tuloihin ja ansaittuihin opintopisteisiin. Opiskelijan olisi siis joko maksettava jonkinlainen sakko tai määritettävä statuksensa vaikka puolivuosittain.

Mallissani on etuja verrattuna nykyiseen järjestelmään. Minusta on selvä, että opiskelijalla on oltava oikeus perustoimeentuloon ja lisäksi oikeus jopa hiukan korkeampaan tulotasoon, mikäli opinnot edistyvät. Opiskelu on opiskelijan työtä ja työn tulisi taata perustoimeentulo.

Yksi tapa hoitaa vähän sama asia olisi toki tarjota opiskelijalla perussumma rahaa ja maksaa tietty määrä euroja opiskeltua opintopistettä kohti. Tämä on kuitenkin epäoikeudenmukaista kahdesta syystä: opintopisteet ovat kovin erilaisia niiden ansaitseminen vaatii kovin eri määrän töitä riippuen kurssista ja oppilaitoksesta ja läpijuostu tutkinto ei välttämättä ole hyvä siltikään. Tämänkaltaisista malleista tahtoo myös tulla erittäin hankalia esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevilta. Mallini on tavallaan täysin palkitsevan ja ei juuri ollenkaan palkitsevan välimuoto.

Mallini kuitenkin helpottaisi opiskelijan itse valitsemaa nopeampaa opiskelua ja näin lyhentäisi opintoaikoja ja samalla mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun suuremmalle joukolle ihmisiä. Tämä ei minusta ole lainkaan hullumpi tavoite.

(*) Nykymalli on oikeasti monimutkaisempi. Tarjoan nämä numerot vain, jotta lukijalla olisi jotain vertailukohtia.

(**) Asumislisän voisi mielestäni liittää opintorahaan suoraan. Tosin samalla olisi varmaan tehtävä alueelliset lisät esimerkiksi 100 euroa lisää Helsingissä ja 50 muissa suuremmissa kaupungeissa.

(***) Olisi reilua, että tämä olisi muiden yhteiskunnan perustukien tasolla.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pirkanmaalaisten edustajien äänet

Tarmon innoittamana vielä blogitan nämä meikäläiset. Kommentointi lienee aika turhaa.

Opintorahan korotuksen puolesta äänestivät
Kuoppa Mikko /vas
Meriläinen Rosa /vihr
Ollila Heikki A. /kok
Rauhala Leena /kd
Sasi Kimmo /kok
Satonen Arto /kok
Sirnö Minna /vas
Tiura Marja /kok
Tulonen Irja /kok
Tynkkynen Oras /vihr

Opintorahan korotusta vastaan äänestivät
Alatalo Mikko /kesk
Gustafsson Jukka /sd
Karhu Saara /sd
Ojala Reino /sd
Pentti Klaus /kesk
Rönni Tero /sd
Viitanen Pia /sd
Ylä­-Mononen Jaana /kesk

Kaikki pirkanmaalaiset kansanedustajat olivat paikalla äänestyksessä.

PS Keikka oli aika asiallinen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail